حزب الحركة الوطنية التركمانية
Türkmen Milli Hareket Partisi
Araştırma ve İncelemler
Fotoğraf Araştırma
SURİYE EĞİTİM SİSTEMİ ve TÜRKMENLERİN EĞİTİM SORUNLARI 3

Eğitim, bir insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Eğitim, insanın becerisini, yeteneğini, nasıl gelişeceğini ve kabiliyetini kazanma faaliyetidir. Dolayısıyla hayatta yaşamak, gelişmek ve yükselmek için eğitim alması ve önem vermesi şarttır. Hayatta bütün mesele eğitimle hallolmaktadır. Eğitim bir toplumun varlığını sürdürmesi, koruması ve geliştirmesi için gerekli eylemlerden ...

Yazar : Tarık Sulo Cevizci / 2016-01-03

Suriye Türkmen Siyasetinin Çıkış Yolunda Bir Kaç Öneri


Giriş

      Suriye modern siyasi tarihinde, Baas dışında siyaset yapma şansı tanınmadığı için, 2011 halk ayaklanması ile birlikte yılların siyasetleşme özlemi çeken Suriye halkını, ilk fırsatta pıtrak yayılması misali siyasi teşkilatlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler, Suriye Türkmenlerini de etkilemiştir. Ancak Suriye Türkleri'nin siyasi ...

Yazar : Tarık Sulo Cevizci / 2014-02-25

Halep’te Türkmenlerin Çobanbey Direnişi

Suriye’de en güçlü silahlı muhalif gruplardan İslami Cephe, Halep şehir merkezi ile Türkiye sınırı arasında kalan kırsal bölgede son dönemde Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)’ne karşı üstünlük sağlamıştı. Kuzey Halep bölgesinden büyük ölçüde çekilmek durumunda kalan IŞİD Rakka’ya yoğunlaşarak Vilayetin neredeyse tamamını kontrol altına almıştı. IŞİD, Rakka’da ...

Yazar : Oytun Orhan / 2014-02-06

Rejim, IŞİD ve PYD Kıskacında Suriye Türkmenleri


Suriye’de rejimle savaşan El Kaide bağlantılı Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ile diğer tüm silahlı muhalif gruplar arasında derinleşen bir kamplaşma söz konusudur. Hatta El Kaide bağlantılı diğer bir örgüt olan El Nusra Cephesi ile IŞİD arasında çatışma yaşanmasa da anlaşmazlık her geçen gün artmaktadır. Suriyeli ...

Yazar : Oytun Orhan / 2014-02-06